®1160 TruckWeigh-הדור החדש בניטור עומס משאית

לאור הצלחת ®1155 TruckWeigh ובהמשך בקשות משתמשים ברחבי העולם לתוספת תכונות פיתחה VPG – Vishay Precision Group           את ®1160 TruckWeigh המהווה קפיצת מדרגה משמעותית מהדגם הקודם.

מערכת ®1160 TruckWeigh תוכננה במיוחד למשאיות, נגררים ורכבות כביש בעלות מתלי קפיצים או מתלי כריות אויר. המערכת מבוססת על טכנולוגית סנסור הקפיצים הייחודית המוגנת בפטנט ותצוגה דיגיטלית ומספקת חיווי משקל, ייעול תהליך ההעמסה של המשאית והתראה על עומס יתר. המערכת פשוטה להתקנה ומתאימה להתקנה בקלות על משאיות קיימות או חדשות.

יתרונות

הגנה על הצירים

במערכת מבוססת על סנסורים אלקטרוניים ללא חלקים נעים. לכן אינה דורשת תחזוקה ואינה פגיעה לבלאי או שחיקה. השילוב של הטכנולוגיה הייחודית של סנסור מתלה הקפיצים עם סנסור מתלה כריות האוויר מאפשר מדידה מדויקת של העומס על כל קבוצת צירים בנפרד ושל המשאית כולה.

יחידת התצוגה הדיגיטלית

התצוגה תוכננה במיוחד להתקנה במשאיות במשקל כולל של 7.5 עד 50 טון. ניתן להתקינה בחריץ רדיו סטנדרטי (DIN ) או על מעמד מיוחד מעל לוח השעונים או תלוי מהתקרה.                                                                                                                                                                                                              התצוגה מתריעה על עומס יתר של כל אחד מהצירים ו/או של המשאית כולה. ניתן לחבר את התצוגה לשלט רחוק אלחוטי או לאפליקציה לטלפון חכם, המאפשר קריאת החיוויים ותפעול גם מחוץ לתא הנהג.

זיהוי נגרר

הבקר המותקן בכל משאית ובכל עגלה, שומר על כל נתוני הכיול של הרכב וכך המערכת מסוגלת לזהות בצורה אוטומטית החלפת נגרר בכל סוגי המשאיות. המערכת קוראת אוטומטית את נתוני הכיול של הנגרר החדש ומוכנה לפעולה ללא צורך בפעולות נוספות.

בקרות מיוחדות

המערכת כוללת שתי יציאות בקרה מתוכנתות המאפשרות שליטה על תהליך ההעמסה ופונקציות מיוחדות במשאיות איסוף אשפה. המערכת נותנת חיווי בקרה להזזת המחסום בתא המטען של משאית האשפה (Intelligent barrier) וחיווי אפשור או עצירת מעלית הפחים במידה והמשאית הגיעה למשקל הכולל המכסימלי המותר. מפעיל מאושר יכול לבטל ידנית מגבלות אלו.

יציאת תקשורת

ניתן לחבר את יציאת התקשורת הטורית מיחידת התצוגה למחשב הרכב, מערכת GPS או תקשורת אלחוטית להעברת נתוני השקילה וההתראות לבקר המשאית או למשרד התפעול.                                                                                                                                                                                                            ניתן לחבר את הבקר למערכת טכוגרף דיגיטלי וכמו-כן למדפסת מקומית להפקת תעודות שקילה.

     תכונות המערכת:

 • דיוק – טוב מ% 2.5 מהעומס המקסימלי בתחום העמסה של 90% – 110%.
 • חדש !! רגשי קפיצים מדור חדש שיפור של יותר מפי שתיים מהדור הקודם                       וזמן תגובה משופר.
 • חדש !! הדירות (repeatability) משופרת לעומת הדור הקודם.
 • חדש !! תמיכה בעד ל 32 סנסורים (כריות אוויר או קפיצים), מאפשר שקילה של                   "רכבות כביש".
 • חדש !! אפשרות לשדרוג גירסה בעזרת כניסת USB- תמיד תהנו משימוש                           בגרסה העדכנית ביותר.
 • חדש !! היחידה בעלת יכולת ניטור עומס של משאית 8X4 קפיצים המחוברת                       לעגלה בעלת כריות אוויר.
 • קלה להתקנה הן על משאית חדשה והן כשדרוג למשאית קיימת.
 • קלת משקל – אינה גורעת מהמשקל המועיל של המשאית.
 • פעולה אוטומטית ללא צורך בהתערבות נהג.
 • התראה על עומס יתר של המשאית ו/או כל אחד מקבוצות הצירים.
 • מתאימה לתנאי סביבה קשים.
 • זיהוי אוטומטי של החלפת נגרר.
 • מאפשרת חלוקת עומס מאוזנת על המשאית.
 • תומכת בשילוב עם מערכות GPS, מערכות ניהול ציי רכב וציוד היקפי.
 • מבטיחה עמידה בדרישות "אחריות משלח" של משרד התחבורה.
 • מאפשרת (בשילוב עם מערכת ניהול ציי רכב) מעקב אחרי נקודות                        ההעמסה והפריקה כדי להדק את הפיקוח על תנועת המטענים.
 • שימוש מושכל ב ® 1160 TruckWeigh תורם להקטנה בבלאי מכללי הרכב,        הצמיגים והבלמים ומצמצם בצריכת הדלק של המשאית.
שקילה וניטור עומס על משאיות

לפרטים נוספים

אנא הזן הודעה.
UA-98368690-2