®TruckWeigh-ניטור עומס יתר במשאית

ברוב השימושים נדרש לדעת רק אם המשאית עמוסה בצורה אופטימלית, כלומר – עמוסה עד למקסימום העומס החוקי ועל-פי מפרט יצרן המשאית, ורק בשימושים בודדים נדרש לדעת בדיוק גבוה את משקל המטען המועמס או הנפרק (שקילה של סחורה הנמכרת ע"פ משקל).                                                                    למטרה זו פיתחה VPG – Vishay Precision Group  את ®TruckWeigh מערכת ייחודית, המוגנת בפטנט בנלאומי, המבוססת על מתמרי זווית (Inclinometer).

 

 

מערכת ®TruckWeigh תוכננה במיוחד למשאיות ונגררים עם מתלי קפיצים או עם מתלי כריות אויר. המערכת מבוססת על טכנולוגית סנסור הקפיצים הייחודית המוגנת בפטנט ותצוגה דיגיטלית ומספקת חיווי משקל, ייעול תהליך ההעמסה של המשאית והתראה על עומס יתר. המערכת פשוטה להתקנה ומתאימה להתקנה בקלות על משאיות קיימות או חדשות.

יתרונות

הגנה על הצירים

במערכת מבוססת על סנסורים אלקטרוניים ללא חלקים נעים. לכן אינה דורשת תחזוקה ואינה פגיעה לבלאי או שחיקה. השילוב של הטכנולוגיה הייחודית של סנסור מתלה הקפיצים עם סנסור מתלה כריות האוויר מאפשר מדידה מדויקת של העומס על כל קבוצת צירים בנפרד ושל המשאית כולה.

 

יחידת התצוגה הדיגיטלית

התצוגה תוכננה במיוחד להתקנה במשאיות במשקל כולל של 7.5 עד 50 טון. ניתן להתקינה בחריץ רדיו סטנדרטי (DIN ) או על מעמד מיוחד מעל לוח השעונים או תלוי מהתקרה.                                                                                                                                                                                                              התצוגה מתריעה על עומס יתר של כל אחד מהצירים ו/או של המשאית כולה. ניתן לחבר את התצוגה לשלט רחוק אלחוטי או לאפליקציה לטלפון חכם, המאפשר קריאת החיוויים ותפעול גם מחוץ לתא הנהג.

זיהוי נגרר

המערכת מסוגלת לזהות בצורה אוטומטית החלפת נגרר במשאיות מסוג סמי-טריילר (סוס ונגרר). המערכת קוראת אוטומטית את נתוני הכיול של הנגרר החדש ומוכנה לפעולה ללא צורך בפעולות נוספות.

בקרות מיוחדות

המערכת כוללת שתי יציאות בקרה מתוכנתות המאפשרות שליטה על תהליך ההעמסה ופונקציות מיוחדות במשאיות איסוף אשפה. המערכת נותנת חיווי בקרה להזזת המחסום בתא המטען של משאית האשפה (Intelligent barrier) וחיווי אפשור או עצירת מעלית הפחים במידה והמשאית הגיעה למשקל הכולל המכסימלי המותר. מפעיל מאושר יכול לבטל ידנית מגבלות אלו.

יציאת תקשורת

ניתן לחבר את יציאת התקשורת הטורית מיחידת התצוגה למחשב הרכב, מערכת GPS או תקשורת אלחוטית להעברת נתוני השקילה וההתראות לבקר המשאית או למשרד התפעול.                                                                                                                                                                                                            ניתן לחבר את הבקר למערכת טכוגרף דיגיטלי.

      תכונות המערכת:

 • דיוק – טוב מ% 2.5 מהעומס המקסימלי בתחום העמסה של 90% – 110%.
 • קלה להתקנה הן על משאית חדשה והן כשדרוג למשאית קיימת.
 • קלת משקל – אינה גורעת מהמשקל המועיל של המשאית.
 • פעולה אוטומטית ללא צורך בהתערבות נהג.
 • התראה על עומס יתר של המשאית ו/או כל אחד מקבוצות הצירים.
 • מתאים לתנאי סביבה קשים.
 • זיהוי אוטומטי של החלפת נגרר.
 • מאפשרת חלוקת עומס מאוזנת על המשאית.
 • תומכת בשילוב עם מערכות GPS, מערכות ניהול ציי רכב וציוד היקפי.
 • מבטיחה עמידה בדרישות "אחריות משלח" של משרד התחבורה.
 • מאפשרת (בשילוב עם מערכת ניהול ציי רכב) מעקב אחרי נקודות ההעמסה והפריקה כדי להדק את הפיקוח על תנועת המטענים.
 • שימוש מושכל ב ®TruckWeigh תורם להקטנה בבלאי מכללי הרכב- הצמיגים והבלמים ומצמצם בצריכת הדלק של המשאית.
מערכת שקילה וניטור עומס Truckweigh

לפרטים נוספים

אנא הזן הודעה.
UA-98368690-2