®VanWeigh-ניטור עומס יתר במסחריות קלות וטנדרים

מערכת ניטור עומס צירים ®VanWeigh תוכננה במיוחד להתקנה ברכבי משא קלים וטנדרים בעלי 2 סרנים.                     

    המערכת פותחה לענות על דרישות השוק במספר היבטים:

  • בעלי רכבי משא קלים וטנדרים, המתקשים לעמוד במגבלות ההעמסה החוקית, בגלל שכבר בחריגה של 170-200 ק"ג הם מסתכנים בנקודות וב500 ק"ג חריגה מסתכנים באיבוד מנהלתי של הרכב לחודש ימים, בנקודות לנהג ובקנסות.
  • רשויות המעסיקות קבלני בניין, חשמל ואינסטלציה המשתמשים ברכבי משא קלים ורוצות להגן על עצמן מפני תביעות אפשריות ולעמוד בכללי האחריות השילוחית, מבקשים מקבלנים להקפיד על משקל חוקי.
  • חברות ליסינג תפעולי, כדי לפקח על השימוש שהשוכרים עושים ברכבי המשא לצורך הקטנת הבלאי ושמירה על ערך הרכב.

מבנה המערכת

 

  • כל גלגל מנוטר על-ידי חיישן שנרשם בפטנט, המפקח על משקל כל הסרן.
  • המידע מוצג על-גבי צג מגע דיגיטלי בתא הנהג, שאף מאפשר קבלת התרעה קולית במצב של חריגת משקל כוללת או חריגה באחד הצירים.

 

לנהג אופציית בחירה במגע אצבע בין שלושה מסכים:

 

צג מגע מערכת ניטור עומס למסחריות קלות- תצוגת מסך חוגה
צג מגע מערכת ניטור עומס למסחריות קלות- תצוגה גרפית
צג מגע מערכת ניטור עומס למסחריות קלות-תצוגה ספרתית

התראות

הנהג יקבל התראה קולית וחזותית במקרים הבאים:

מצב בטוח - עד 90% מהעומס המותר.

מצב התרעה - 90%-100% מהעומס המותר.

מצב עומס יתר - בחריגה מהעומס המותר.

כמו-כן, יתקבל חיווי חזותי לעומס של כל ציר בנפרד.

 

צג מגע מערכת ניטור עומס למסחריות קלות -עומס תקין
צג מגע מערכת ניטור עומס למסחריות קלות-חריגת משקל ציר אחורי

לפרטים נוספים

אנא הזן הודעה.
UA-98368690-2