מערכות שקילה ניידות

למין המאה ה17 נעשה שימוש במאזני גשר מכאניים לשקילת עגלות משא בדרכים, השקילה שמשה לצורכי גביית אגרות בדרכים (TurnpiKe roads), בנמל יפו קיימים עד היום מאזני גשר מכאניים באורך 6 מטרים שנבנו ע"י הבריטים בתקופת המנדט.

מאזני גשר שקועים בנמל יפו

 

כמובן שמאזניים אלו בגלל המערכות המכאניות היו קבועים.

במהלך השנים עלתה הדרישה לשקילה ניידת של משאיות, בעיקר באתרי עבודה זמניים כגון אתרי הריסה, אתרי בניה של כבישים וכו.

עם פיתוח מתמרי השקילה המודרניים, התאפשר ייצור של מאזני גשר ללא חלקים ניידים, דבר שאיפשר את העברתם ממקום למקום.

אמנם כדי להעביר מאזני גשר למקום חדש יש להתקין תשתית ולהשתמש במנופים גדולים, אך עדיין ניתן בעבודה של יום יומיים להתקינם במקום חדש.

עם שכלול טכנולוגיית השקילה ושימוש במתמרים קטנים מחד ושימוש במערכות מחשוב ניידות מאידך, מתאפשר היום לשקול משאיות במערכות שקילה שניתן לאפסנם בתא מטען של רכב פרטי וכל אחד ממרכיביה ניתן לנשיאה ביד.

כמו-כן, ההתפתחות בתחום, מאפשרת שקילה תוך כדי תנועה על כבישים מהירים במהירויות של מעל ל100 קמ"ש  (High Speed Weight In Motion- HSWIM), דבר שמאפשר מדידת משקל משאיות בצורה אוטומטית ללא צורך בעצירת הרכב.

מאזניים ניידים לאכיפת חוק

מאזני גשר ניידים

UA-98368690-2