פתרון שקילה על-גבי משאית בנמל אשדוד

בנמל אשדוד מתבצעת פעילות של פריקת מטען גפרית מאניות דרך משפך, למשאיות רכינות בהעמסה "לפי העין" ושינוע החומר למרחק קצר לאתר פריקה מחוץ לנמל.

העבודה הינה סביב לשעון ושאיפת בעלי המשאית היא לשנע כמה שיותר משקל במהלך היממה, ע"י העמסה של משקל מקסימלי בכל הובלה וביצוע כמות מירבית של הובלות.

ביציאה מהנמל מוצבים מאזני גשר כדי להבטיח את עמידת המשאית בתקנות המשקל (אחריות משלח), הדבר לא נוח כיוון שהעמסת המשאיות לא מתבצעת ע"פ משקל, משאית שהועמסה יתר על המידה תצטרך לחזור ממאזני הגשר אל נקודת ההעמסה, כדי לפרוק את התכולה העודפת (במידה וזה מתאפשר) או לפרוק את כל התכולה ולעמוד בתור להעמסה חוזרת.

כיוון שהתשלום לבעל המשאית הוא על-פי משקל שהועבר ולא על-פי הובלה, נוצר מצב שפעמים רבות כדי לא להפסיד זמן בין סבבי העמסה, נהגים מעדיפים להעמיס כמות קטנה יותר ולצאת מהנמל ללא ביטול זמן, כדי להספיק למחזור העמסה נוסף.

למעשה אין בידי הנהג כלי המאפשר לו לשכלל את האפשרות המועדפת (מילוי חלקי ויציאה חלקה מהנמל / הפסד הכנסה ממשקל בכל הובלה תוך חסכון בזמן.

רבים מבעלי המשאיות בעבודה זו, התקינו משקל על המשאית וכך הם מצליחים לוודא שכשהם מתחת למשפך, הם מעמיסים את המשקל המקסימלי המותר.

החסכון שהושג ע"י שימוש במערכת שקילה על משאית, הגיע על-פי חישוב רואה חשבון עד-לכדי 800 ₪ ליום עבודה בודד.

סכום זה שווה ערך להכנסה גולמית של 2,400 ₪ ליום עבודה.

UA-98368690-2