פסיקת בית משפט בנושא איסור שימוש מנהלי במשאית שנתפסה בחריגת משקל

 

בית המשפט המחוזי (מרכז) דן פסק לאחרונה בסוגיית חריגה מהמשקל הכולל של המשאית הגוררת (“פול טריילר”) .
כאשר הגרור רתום למשאית, כאשר המשקל של הגרור עולה על המותר, האם ניתן לאסור שימוש בגרור בלבד, או גם במשאית הגוררת?
נציין שבית המשפט המחוזי דן כאן בערעור על החלטת בית משפט השלום, ולפיה בוטל איסור שימוש מנהלי על גורר.

בית המשפט המחוזי דחה את הערעור ופסק שניתן לראות בגורר וגרור כרכב מחובר אחד, ובלבד שההתייחסות לכך תהיה הן בסוגיית המשקל והן בסוגיית איסור השימוש.
כאשר קיימת חריגת משקל בגורר, יש להשבית את הגורר; כאשר קיימת חריגת משקל בגרור, יש להשבית את הגרור; כאשר יש חריגת משקל ברכב מחובר, הכולל גורר וגרור גם יחד, יש להשבית את הגורר והגרור גם יחד.
כאשר החריגה היא רק בגורר או רק בגרור, ללא חריגה במשקל הכולל של הרכב המחובר, אין מקום להשבית את החלק שלא הייתה בו חריגת משקל. כל זאת בכפוף לכלל לפיו חריגת משקל הינה כאשר עסקינן במשקל עודף של 15% ומעלה.

בשורה התחתונה: כאשר יש חריגת משקל ברכב מחובר, הכולל גורר וגרור, יש להשבית את שניהם. כאשר החריגה היא רק בגורר או רק בגרור, ללא חריגה במשקל הכולל של הרכב המחובר, אין מקום להשבית את החלק שלא הייתה בו חריגת משקל.

UA-98368690-2